oik-radocza

Właściwa praca jest ważna

Jeśli Twój akumulator nie był w stanie uruchomić silnika może świadczyć to o wadzie fabrycznej, wadzie eksploatacji lub wyeksploatowaniu akumulatora. Nieprawidłowe funkcjonowanie akumulatora, które wynika z winy producenta, może wynikać z przerwy lub zwarcia wewnętrznego. Do zwarcia wewnętrznego może dojść z powodu uszkodzenia separatora. Szkoda w separatorze może powstać na skutek obcego ciała, podczas montażu. W akumulatorze dochodzi do obniżonego poziomu napięcia na zaciskach. Taki akumulator charakteryzuje się także ograniczonym prądem rozruchowym. Przy zewnętrznych objawach zwarcia, zmiany nie są tak bardzo widoczne. Eksploatowane akumulatora, który uległ wewnętrznemu zwarciu może doprowadzić do przeładowania innych cel.

W najgorszym przypadku może dojść nawet do wybuchu akumulatora, dlatego nie wolno lekceważyć takich sytuacji. Takiego akumulatora nie można ani eksploatować, ani naprawić. Jedyne, co możemy zrobić, to wymienić go na nowe urządzenie. Aby zabezpieczyć się przed zwarciem akumulatora, stosuje się specjalne tworzywa. Kiedy dochodzi do zwarcia elektrod, możemy odłączyć akumulator, by odizolować do od obciążenia czy ładowarki. Wadliwa eksploatacja także może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania akumulatora. Aby akumulator był jak najdłużej sprawny, należy stosować się dokładnie do instrukcji obsługi. Trzeba także kontrolować stan akumulatora, aby w porę zauważyć nieprawidłowości.

Pamiętajmy, że gwarancja serwisowa obejmuje jedynie wady fabryczne, a nie niewłaściwe użytkowanie.

http://www.sklep.skoda.pl/pl/sklep/b/231/kosmetyki-samochodowe.html powłoka ceramiczna