oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Uczestnicy procesu budowlanego

Podczas robót budowlanych każdy pełni osobną funkcję. W procesie budowlanym udział bierze inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik budowy. Jakie są ich zadania? Inwestor przygotowuje i opracowuje całą inwestycję.

Dba również o jej prowadzenie oraz odbiór. Do obowiązków inwestora zalicza się także wybór pozostałych członków procesu budowlanego. Inwestor zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z budową domu.

Zadaniem nadzoru inwestorskiego jest monitorowanie i nadzorowanie wszelkich prac budowlanych. W szczególności dotyczy to zastosowanych materiałów oraz przestrzegania norm budowlanych. Projektant dba o to, aby całościowy projekt był zgodny z powszechnymi wymogami.

Z kolei obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie terenu pod zabudowę. Jest on również odpowiedzialny za wszelkie prace budowlane. Kierownik nadzoruje czy przestrzegany jest plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Poszukujesz kierownika Budowy w Białymstoku? Zajrzyj na naszą stronę.

Wszelkie roboty budowlane powinny być zgodne z uzyskaną dokumentacją.

https://www.mag-gaz.pl/