oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Reporter wojenny musi doskonale znać kulturę kraju, w którym jest

Każdy korespondent wojenny do każdego wyjazdu musi się odpowiednio przygotować. Na reportera wojennego właściwie w każdym miejscu, gdzie trwa konflikt zbrojny, czyhają różne niebezpieczeństwa. Dobrym przygotowaniem do wyjazdu można jednak te zagrożenia zminimalizować. Przede wszystkim trzeba przejść odpowiednie przeszkolenie uczące, jak zachowywać się w momencie powstania niebezpieczeństwa. To jednak nie wszystko, ważne jest także, aby dobrze poznać kulturę kraju, do którego się wybieramy.

To może w odpowiednim zachowaniu się w relacjach z tubylcami. Zjednanie sobie ich sympatii pomoże nie tylko w łatwiejszym zdobywaniu informacji potrzebnych do wykonywania pracy dziennikarza, ale może też uratować nam życie, jeśli np. wpadniemy w ręce terrorystów. Przyjaźnie do nas nastawieni cywile pomogą nam w bezpiecznym poruszaniu się po kraju dotkniętym wojną, ostrzegą przed niebezpieczeństwami itd. Z kolei nieodpowiednie zachowanie, ubiór czy nawet gest mogą sprawić, że tubylcy będą nas traktować jako jednego z wrogów, a takie nastawienie może nam tylko zaszkodzić.