oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Reklama podstawowym źródłem utrzymania dla prasy

Kiedyś gazeta liczyła 4 strony i nikt z ówczesnych czytelników nie przypuszczał nawet, że nastaną czasy, kiedy jedno czasopismo będzie miało 100 stron i więcej. Tendencja taka dotyczy jednak nie tylko prasy drukowanej, ale także i radia oraz telewizji. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim ze zmiany zawartości mediów.

Merytoryczny przekaz coraz częściej ustępuje miejsca reklamom, których czasami jest już o wiele więcej niż samej treści. Obecnie na rynku, zwłaszcza na rynku czasopism, jest dużo takich pozycji, które składają się wyłącznie z reklam. Dlaczego tak się dzieje? A no dlatego, że reklamy są podstawowym źródłem utrzymania dla wielu mediów.

Reklamodawcy płacą za powierzchnię reklamową dzięki czemu wydawca może pokryć wiele kosztów związanych z funkcjonowaniem prasy. Tak naprawdę to dochody ze sprzedaży stanowią niewielki procent całego zysku. Gdyby prasa miała się bowiem tylko z tego utrzymywać, to wiele tytułów już dawno by upadło.

http://www.serwis.laptopypoznan.pl/nap_dru.html