oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Rafineria ropy naftowej The Ra’s Lanuf

The Ra’s Lanuf Refinery to libijska rafineria ropy naftowej, będąca częścią koncernu petrochemicznego Ras al-Unuf w Libii. Rafineria zajmuje się zarówno wydobyciem jak i przetwarzaniem ropy naftowej. Poza tym w zakresie jej działań leży także produkcja materiałów ropopochodnych oraz ich dystrybujc a na rynek rodzimy a także na rynki zagraniczne. Do 2009 roku rafineria The Ra’s Lanuf Refinery była własnością oraz była zarządzana przez RASCO, czyli spółkę należącą do National Oil Corporation. Dzisiaj rafineria The Ra’s Lanuf Refinery jest zarządzana przez libijski koncern Oil Refining Company.

Rafineria The Ra’s Lanuf Refinery działa od roku 1984 roku. W 2007 roku jej ówcześni zarządcy zdecydowali o poszerzeniu jej działalności o produkcję benzenu i butadienu. Pomogło to zarządcom rafinerii podpisać kontrakt, który opiewał na niebagatelną sumę 2000000000 dolarów. Dzisiaj rafineria The Ra’s Lanuf posiada także kilka swoich filii poza granicami kraju. Jej plany rozwoju na najbliższe lata uwzględniają także powstanie kolejnych oddziałów.

kruszarka do węgla producent wózek widłowy hangcha