oik-radocza

Właściwa praca jest ważna

Powiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu kandydatury

Nierzadko się zdarza, że w procesie rekrutacji udział biorą setki, a nawet tysiące osób. Z punktu widzenia pracodawcy selekcja CV i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych bądź zapraszanie

Read More

Ilu reporterów wojennych ginie w czasie pracy?

Im więcej dziennikarzy pojawia się w miejscach konfliktów zbrojnych, tym więcej ich ponosi śmierć w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Dziennikarze pojawiali

Read More

Rozmowa kwalifikacyjna na odległość? To jest możliwe!

Postęp technologiczny sprawia, że rekrutacja pracowników może być prowadzona dużo sprawniej. Coraz częściej stosowaną praktyką jest rozmowa kwalifikacyjna przez wideoczat, na przykład przy

Read More

Dlaczego warto współpracować z headhunterem?

Coraz więcej firm decyduje się na współpracę z headhunterem przy rekrutowaniu pracowników na specjalistyczne stanowiska. Jest to świetne rozwiązanie. Dlaczego warto skorzystać z pomocy „łowcy

Read More

Reporter wojenny musi doskonale znać kulturę kraju, w którym jest

Każdy korespondent wojenny do każdego wyjazdu musi się odpowiednio przygotować. Na reportera wojennego właściwie w każdym miejscu, gdzie trwa konflikt zbrojny, czyhają różne niebezpieczeństwa. Dobrym przygotowaniem

Read More

Reporter wojenny – dla jednych łakomy cel, dla drugich sojusznik

Korespondenci wojenni przez walczące strony danego konfliktu są traktowani bardzo różnie. 23 grudnia 2006 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1738 o ochronie dziennikarzy w czasie konfliktów

Read More