oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Nowe formy twórczości

Dynamika z jaką rozwija się internet ma wiele oblicz i sprawia, że miliony ludzi zyskują dostęp do dóbr kultury, które niegdyś były poza ich zasięgiem. Można na przykład odbyć wirtualną wycieczkę po najbardziej renomowanych muzeach czy zabytkach.

Pozwalają na to publikowane online panoramy, które stanowią dla wielu osób namiastkę podróży po świecie. Równocześnie w oparciu o wspaniały potencjał internetu pojawiają się też zupełnie nowe formy aktywności twórczej, głównie w wymiarze kulturalnym, choć nie tylko.

Obowiązującym pojęciem w języku sztuki współczesnej jest termin web-art, który można najprościej wyjaśnić jako sztukę publikowaną w internecie. I nie ma tu specjalnego znaczenia, jakiego rodzaju jest to twórczość.

Grunt, aby była ona rozpowszechniana właśnie za pomocą sieci WWW. Czynią tak muzycy, graficy czy niezależni filmowcy.

Część z nich zyskuje z czasem pozycję gwiazd, które wykraczają swoim zasięgiem poza monitory komputerów. Pozostają jednak silnie związane ze światem wirtualnym.