oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Niebezpieczeństwo współczesnych mediów

Współczesne media niosą za sobą o wiele więcej zagrożeń niż media kilkanaście lat temu. Jest to spowodowane przede wszystkim ich ogólną dostępnością oraz brakiem praktycznie jakichkolwiek ograniczeń co do odbioru treści.

Najbardziej narażone na szkodliwy wpływ mediów są oczywiście dzieci. To dla nich media, a zwłaszcza te skupione w internecie, mogą być poważnym zagrożeniem.

Treści jakie są udostępniane w sieci zazwyczaj nie podlegają większej kontroli, a ograniczenia wiekowe względem niektórych treści można bardzo łatwo ominąć. Zadaniem rodziców jest zatem należyte zabezpieczenie komputera tak, aby dziecko nie miało dostępu do nieodpowiednich materiałów.

Jednak nie tylko internet jest zagrożeniem. Także i obecna telewizja niesie wiele niebezpieczeństw.

Sprawa tyczy się w szczególności programów typu reality-show, które sprzedają fałszywą rzeczywistość. Taki zniekształcony obraz może mieć zły wpływ nie tylko na dzieci, ale także i na nastolatków oraz dorosłych.

ejsakgroup.pl energia.ekologicznie.com.pl