oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Nie każdy informatyk to programista

Czasami zdarza się, że programistę utożsamia się jednoznacznie z zawodem informatyka, podczas gdy ten drugi jest zdecydowanie szerszą kategorią. Oczywiście, jeśli ktoś dobrze zna się na programowaniu, to nie obce są mu również inne sfery informatyki.

W tej dziedzinie są jednak liczne specjalizacje, które z biegiem lat zdają się jeszcze zawężać. Warto zdawać sobie sprawę, że istnieje wiele różnych języków programowania, które wykorzystywane są do różnych celów.

Zasadniczo, programista może dobrze opanować tylko kilka z nich, bo tak naprawdę więcej nie jest mu do niczego potrzebne. Zdecydowanie bardziej cenieni są tutaj wąscy specjaliści, niż osoby posiadające ogólną wiedzę o większej liczbie języków.

Jeśli ktoś zajmuje się językiem PHP, to niekoniecznie musi mieć opanowane również te języki, które w żaden sposób nie są związane z procesem tworzenia stron internetowych. Informatyk jest tak naprawdę stosunkowo nowym zawodem i zapewne dlatego ludzie nie wiedzą, jak bardzo może się różnicować.