oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Największe rafinerie ropy naftowej w Polsce

Zapewnie niewielu o tym wiem, a to w Polsce, we wsi Siary niedaleko Gorlic znajduje się nasjtarszy na świecie szyb naftowy. Powstał w 1852 roku, dzisiaj jest już nieczynny.

Dwa lata później, w 1854 roku, w Polsce powstała pierwsza kopalnia ropy naftowej. Natomiast pierwszy zakład, który działała podobnie do aktualnych rafinerii powstał na ziemiach polskich w 1856 roku.

Oficjalnie, pierwsza polska rafineria rozpoczęła prace w 1884 roku. Znajdowała się w Gorlicach i funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat.

Dzisiaj przemysł petrochemiczny w Polsce ma się całkiem dobrze, a co roku w polskich rafineriach wydobywa się ponad 900 tys. ton ropy naftowej.

Obecnie w Polsce ropa naftowa jest wydobywana z 85 złóż. Największe rafinerie oraz kopalnie ropy naftowej są rozsiane po całym kraju, znajdują się m.

in. w Karpatach, na Niżu Polskim, u wybrzeży Morza Bałtyckiego.

Zasoby surowca, jakie znajdują się na niektórych terenach wystarczą nawet na najbliższe kilkadziesiąt lat.

wózek widłowy cennik www.waytoimagine.com