oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Moda na karierę

Można powiedzieć, że dbałość o swoją karierę i rozwój zawodowych kompetencji jest obecnie modny. Trudno sobie wyobrazić, żeby w pewnych kręgach szacunek wzbudzały osoby, które nie będą choćby w pewnym stopniu nastawione na realizowanie swoich zawodowych ambicji. Do lamusa odchodzi wyobrażenie pracy zawodowej jako tylko i wyłącznie źródła dochodów finansowych.

Coraz większą popularnością cieszy się idea pracy, która ma rozwijać wybrane umiejętności człowieka i sprzyjać pielęgnowaniu jego pasji. Jeszcze kilka lat temu planowanie swojej kariery według tego schematu było niemal nie do pomyślenia. Największe znaczenie, świadczące o prestiżu danego zawodu i wzbudzające zainteresowanie jego wykonywaniem miały korzyści ekonomiczne.

Oczywiście, nie sposób stwierdzić, że dziś wynagrodzenie otrzymywane za wykonywaną pracę nie ma znaczenia. Ma jednak iść w parze z zadowoleniem z wykonywanego zawodu. Z biegiem lat modne staje się także długoterminowe planowanie tego, jak będzie toczyło się nasze życie zawodowe.

Pytanie o to, gdzie widzisz siebie za pięć lat, niemal na stałe weszło do kanonu pytań zadawanych na rozmowach kwalifikacyjnych. Na znaczeniu zyskuje świadome planowanie swojego rozwoju, zamiast poddawania się biegowi wydarzeń.

www.hedinmortensen.com