oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Moda na karierę

Można powiedzieć, że dbałość o swoją karierę i rozwój zawodowych kompetencji jest obecnie modny. Trudno sobie wyobrazić, żeby w pewnych kręgach szacunek wzbudzały osoby, które nie będą choćby w pewnym stopniu nastawione na realizowanie swoich zawodowych ambicji. Do lamusa odchodzi wyobrażenie pracy zawodowej jako tylko i wyłącznie źródła dochodów finansowych.

Coraz większą popularnością cieszy się idea pracy, która ma rozwijać wybrane umiejętności człowieka i sprzyjać pielęgnowaniu jego pasji. Jeszcze kilka lat temu planowanie swojej kariery według tego schematu było niemal nie do pomyślenia. Największe znaczenie, świadczące o prestiżu danego zawodu i wzbudzające zainteresowanie jego wykonywaniem miały korzyści ekonomiczne.

Oczywiście, nie sposób stwierdzić, że dziś wynagrodzenie otrzymywane za wykonywaną pracę nie ma znaczenia. Ma jednak iść w parze z zadowoleniem z wykonywanego zawodu. Z biegiem lat modne staje się także długoterminowe planowanie tego, jak będzie toczyło się nasze życie zawodowe.

Pytanie o to, gdzie widzisz siebie za pięć lat, niemal na stałe weszło do kanonu pytań zadawanych na rozmowach kwalifikacyjnych. Na znaczeniu zyskuje świadome planowanie swojego rozwoju, zamiast poddawania się biegowi wydarzeń.

www.zywiecsport.pl www.hedinmortensen.com