oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Kontrola jakości drewnianych palet

Wszystkie partie drewnianych palet, bez względu na ich typ, zanim zostaną sprzedane zewnętrznym firmom oraz oddane do użytku, przechodzą przez dokładną kontrolę jakości, która zazwyczaj jest kilkustopniowa.

Cykl produkcyjny drewnianych palet rozpoczyna się już w momencie odbioru elementów do produkcji, które są zgodne z wymogami zamawiającego klienta, lub z normami EPAL, jak to jest w przypadku palet euro.

Montaż elementów drewnianej palety odbywa się przy użyciu najnowszej, zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej, która jest precyzyjnie zaprogramowana według danej specyfiki konkretnego modelu palety.

W ostatniej fazie produkcyjnej następuje odbiór wewnętrzny wyprodukowanej partii.

Celem tego etapu jest zakwalifikowanie nowych palet jako zgodnych z daną specyfikacją.

Na specjalne życzenie klienta palety są także kontrolowane przez audytorów zewnętrznych, a w przypadku europalet ma miejsce odbiór zewnętrzny, którego zawsze dokonuje certyfikowana firma.

pręty nierdzewne www.budmirski.pl