oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Kariera bez nakładów

Można bardzo wiele pisać i mówić o tym jakim fenomenem jest internet.

Z całą pewnością stanowi on medium, które otwiera przed każdym z nas potężne możliwości.

Możemy być w równym stopniu odbiorcami treści, jak też ich twórcami.

Kiedyś nie było to możliwe, gdyż media tradycyjne spychały nas wyłącznie do roli biernych konsumentów.

Teraz można wziąć sprawy we własne ręce.

Czynią tak między innymi artyści, dla których sieć jest dziś najprostszym i najtańszym sposobem na rozpoczęcie błyskotliwej kariery.

O ile radio i telewizja wymagają albo nakładów na reklamę, albo odpowiednich znajomości „na górze”, to internet jest w pełni demokratyczny, dając przy tym równe szanse startu.

To od publiczności skupionej przed ekranami komputerów zależy, czy ktoś zacznie zdobywać popularność.

Nie trzeba wydawać na to żadnych pieniędzy, nie licząc opłacenia łącza internetowego oraz ewentualnie zakupu niezbędnego sprzętu (na przykład kamery, urządzeń do rejestracji dźwięku czy skanera do digitalizowania prac graficznych).