oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Historia homeopatii

O homeopatii po raz pierwszy zrobiło się naprawdę głośno w 1844 roku, kiedy to homeopatyczne praktyki podbiły Europę oraz Stany Zjednoczone. Wówczas powstał American Institut of Homeopathy (Amerykański Instytut Homeopatii). W Polsce homeopatię poznano jednak nieco wcześniej, bo już w roku 1930. Ponad 60 lat później powstało natomiast Towarzystwo Zwolenników Homeopatii RP, które działało aż do czasów II wojny światowej.

Główne zasady homeopatii jako pierwszy opracował Samuel Hahnemann, który twierdził, że substancje wywołujące objawy identyczne lub podobne do objawów choroby mogą tę chorobę wyleczyć. Głosił też, by nie podawać pacjentom kilku leków jednocześnie, a najmniejsza dawka substancji jest najbardziej efektywna i najskuteczniej łagodzi wszystkie objawy choroby. Wysunął też pogląd, jakoby na skuteczność całego leczenia znaczący wpływ miało także pozytywne nastawienie pacjenta do terapii. Te główne zasady wywodzące się z XIX wieku są fundamentem homeopatii do dzisiaj.