oik-radocza

Właściwa praca jest ważna

Od kilku lat słyszymy o gazie łupkowym, którego złoża znajdują się na terenie naszego kraju. Czym jednak jest ten gaz? Gaz łupkowy to jeden z trzech rodzajów gazu z tak zwanych złóż niekonwencjonalnych, który jest uzyskiwany z położonych głęboko pod ziemią łupków osadowych.

Skały te cechują się niską przepuszczalnością, dlatego gaz z łupków wymaga złożonych i naprawdę zaawansowanych metod wydobycia. Technika wydobycia gazu łupkowego polega na wykonaniu poziomego odwiertu w skale łupkowej i wypełnieniu uzyskanej w ten sposób szczeliny mieszanką wody, piasku kwarcowego i dodatków chemicznych.

Mieszanka ta powoduje pęknięcia w skałach, które umożliwiają wydostanie się gazu. Według szacunków Energy Information Administration, wydobycie gazu łupkowego do 2030 roku będzie wynosiło 7% światowej produkcji gazu.

Gdzie w Polsce znajdziemy gaz łupkowy? Bogate zasoby gazu są na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Co prawda gaz łupkowy w Polsce jest, ale nie mamy na razie możliwości wydobycia go w przemysłowej skali.

Polacy muszą być cierpliwi – minie trochę czasu zanim zostaną ulepszone technologie jego wydobycia.