oik-radocza

Właściwa praca jest ważna

Gaz wysypiskowy

Odpady komunalne to w głównej mierze organiczne nieużytki, które dzięki nowym technologią zaczęły odgrywać znaczącą rolę. Oczywiście stanowią niezwykle cenny surowiec do wytwarzania cennych dzisiaj

Read More

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Niewiele osób wie, ale to Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest od lat liderem polskiego górnictwa węgla brunatnego. Na rynku polskim funkcjonuje już od ponad 30 lat. Co więcej Bełchatów

Read More

Istotny podział roślin energetycznych

Rośliny energetyczne również w Polsce stanowią bardzo opłacalny surowiec do produkcji biopaliw. Dlatego też popyt na tego typu produkty coraz bardziej się zwiększa.

Read More

Gaz łupkowy

Od kilku lat słyszymy o gazie łupkowym, którego złoża znajdują się na terenie naszego kraju. Czym jednak jest ten gaz? Gaz łupkowy to jeden z trzech rodzajów gazu

Read More