oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
Co oznacza słowo „chirurgia”?

Medycyna to bardzo specyficzna dziedzina nauki, która przez większość ludzi jest wysoce poważana. Powszechnie darzymy ją szacunkiem ze względu na jej szlachetne założenia, w myśl których ma dążyć przede wszystkim do ochrony ludzkiego zdrowia i życia.

Istnieje wiele godnych podziwu dziedzin medycyny. Jedną z nich jest chirurgia.

Zastanawiając się nad znaczeniem, jakie niesie ze sobą nazwa tej dyscypliny, warto zastanowić się nad pochodzeniem słowa „chirurgia”. Jego pochodzenia możemy doszukiwać się w języku greckim, gdzie „cheir” oznacza rękę, podczas gdy „ergon” to nic innego jak czyn czy też podejmowanie działanie.

W ten sposób zestawienie tych dwóch wyrazów tworzy greckie „cheirurgia”, które możemy dosłownie rozumieć jako „pracę, która jest wykonywana ręcznie”. Zwykle nazwę tej dziedziny utożsamia się z działaniami, które wchodzą w zakres tak zwanej chirurgii ogólnej.

Tymczasem może być to dyscyplina pojmowana o wiele szerzej, gdyż w klasyfikacji nauk medycznych jest tak zwaną dziedziną nadrzędną. Oznacza to, że w jej zakresie możemy znaleźć wiele różnorodnych specjalizacji, które zajmują się schorzeniami i dolegliwościami w znacznie zawężonym zakresie.

http://optykpiekary16.pl/okulary-armani/ www.battlefieldheroes.com.pl