oik-radocza

Właściwa praca jest ważna

Medycyna to bardzo specyficzna dziedzina nauki, która przez większość ludzi jest wysoce poważana. Powszechnie darzymy ją szacunkiem ze względu na jej szlachetne założenia, w myśl których ma dążyć przede wszystkim do ochrony ludzkiego zdrowia i życia.

Istnieje wiele godnych podziwu dziedzin medycyny. Jedną z nich jest chirurgia.

Zastanawiając się nad znaczeniem, jakie niesie ze sobą nazwa tej dyscypliny, warto zastanowić się nad pochodzeniem słowa „chirurgia”. Jego pochodzenia możemy doszukiwać się w języku greckim, gdzie „cheir” oznacza rękę, podczas gdy „ergon” to nic innego jak czyn czy też podejmowanie działanie.

W ten sposób zestawienie tych dwóch wyrazów tworzy greckie „cheirurgia”, które możemy dosłownie rozumieć jako „pracę, która jest wykonywana ręcznie”. Zwykle nazwę tej dziedziny utożsamia się z działaniami, które wchodzą w zakres tak zwanej chirurgii ogólnej.

Tymczasem może być to dyscyplina pojmowana o wiele szerzej, gdyż w klasyfikacji nauk medycznych jest tak zwaną dziedziną nadrzędną. Oznacza to, że w jej zakresie możemy znaleźć wiele różnorodnych specjalizacji, które zajmują się schorzeniami i dolegliwościami w znacznie zawężonym zakresie.

www.dietmed.com.pl