oik-radocza

Właściwa praca jest ważna
BASIC – historia

W informatyce można wyróżnić wiele różnych języków programowania, które powstawały w różnych latach i mają różne zastosowania. Niektóre z nich odegrały marginalną rolę w rozwoju programowania, jednak są i takie, które były tutaj bardzo ważne. Do tej kategorii, z pewnością, trzeba zaliczyć język BASIC.

BASIC to skrót, który rozwija się w następujący sposób: Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code. Jest to język programowania wysokiego poziomu, który został opracowany w połowie lat sześćdziesiątych minionego stulecia, czyli, jak na omawianą dziedzinę, bardzo dawno temu. Twórcy języka BASIC pragnęli, żeby był on prosty w użytkowaniu, wszechstronny, interaktywny oraz żeby dobrze komunikował się z użytkownikiem, ułatwiając mu w ten sposób wykrycie błędów w kodzie.

W pewnym momencie BASIC stał się czołowym językiem stosowanym zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów. Dość szybko zaimplementowano go podczas budowy komputerów marki Apple oraz IBM. Z pewnością, jego powstanie było ważnym wydarzeniem.