oik-radocza

Właściwa praca jest ważna

Konsole dla wymagających

Zajmijmy się teraz rynkiem konsol, o którym już wspomnieliśmy. Warto na początek odnotować, że mają one bardzo duży wpływ na to, jak kształtują się trendy w informatyce. Łatwo dostrzec rywalizację

Read More

Istotny podział roślin energetycznych

Rośliny energetyczne również w Polsce stanowią bardzo opłacalny surowiec do produkcji biopaliw. Dlatego też popyt na tego typu produkty coraz bardziej się zwiększa.

Read More

Nowoczesna reklama w mediach

Wraz z rozwojem mediów tradycyjnych i pojawieniem się tzw. nowych mediów zmieniać zaczęła się też reklama. Obecnie coraz trudniej jest nam już odróżnić co w mediach jest reklamą, a co

Read More

Siła tkwi w prostocie

Następny interesujący trend jaki daje się zauważyć w świecie informatycznym to stopniowy odwrót od bardzo rozbudowanych i skomplikowanych programów w kierunku aplikacji prostszych – i to na

Read More

Gaz łupkowy

Od kilku lat słyszymy o gazie łupkowym, którego złoża znajdują się na terenie naszego kraju. Czym jednak jest ten gaz? Gaz łupkowy to jeden z trzech rodzajów gazu

Read More