Strona główna
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy
PDF Drukuj
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wszystkie osoby,


które znalazły się w trudnej bądź niekorzystnej dla siebie sytuacji życiowej.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczyczynny jest od poniedziałku do piątkuw godzinach od 800 do 2000.
Dla usprawnienia kontaktu ze specjalistami proponujemy


kontakt telefoniczny pod numerem (33) 873 - 10 - 01 lub osobisty celem uzgodnienia terminu.

Ośrodek gwarantuje specjalistyczną, bezpłatną pomoc, zapewniamy dyskrecję.JESTEŚMY PO TO, ABY POMÓC PRZEZWYCIĘŻAĆ 


POJAWIAJĄCE SIĘ W ŻYCIU KRYZYSY .


Aktualności


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PSYCHOLOGA

 


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy poszukuje osoby na stanowisko psychologa.

 


Zakres obowiązków:


- nawiązanie kontaktu z osobą znajdującą się w kryzysie,

- diagnoza stanu psychicznego i głębokości psychicznych i społecznych skutków kryzysu,

- prowadzenie poradnictwa i doradztwa psychologicznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub

doświadczającym sytuacji kryzysowych,

- przeprowadzenie interwencji nastawionej na pomoc w pokonaniu przez klienta zewnętrznych trudności i zmniejszenie

najdotkliwszych objawów reakcji kryzysowej,

- inicjowanie i prowadzenie grup terapeutycznych i grup wsparcia.


Wymagania niezbędne:


- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

- znajomość obsługi komputera – MS Office,

- dobra organizacja pracy, sumienność,

- umiejętności komunikacyjne,

- odporność na stres,

- doświadczenie w zawodzie będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy:


- umowę o pracę na ½ etatu,

- praca dwuzmianowa,

- szkolenia podnoszące kwalifikacje,

- perspektywę rozwoju osobistego oraz zdobycie doświadczenia w pracy w przyjaznym zespole.


Wymagane dokumenty:


- Curriculum Vitae wraz z dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje,

- list motywacyjny,

- klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 


Przewidywany okres zatrudnienia: lipiec 2015 rok.


Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia zostaną omówione podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy:

telefoniczny 33 873 10 01,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 

W dniu 19 czerwca 2015 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zorganizował Konferencję w ramach

kontynuacji projektu pn. „Działania prewencyjne w obszarze interwencji kryzysowej” realizowanego przez Powiat

Wadowicki oraz organizację pozarządową Grijkoort – Begeleid Werk z siedzibą w Ronse w Belgii.  Ponad 20 osób,

przedstawicieli władz lokalnych, Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz jednostek organizacyjnych pomocy

społecznej wzięło udział w spotkaniu. W Konferencji współuczestniczyli delegaci z Flandrii Wschodniej: Pan Geert De Bou

–wiceprzewodniczący VZV Grijkoort – Begeleid Werk oraz Pan Alphonse Franssen – ekspert flamandzki, koordynator

terapeutyczny w zakresie działań przestępczych związanych z uzależnieniami, współpracownik w Sądzie w Gandawie w

wydziale do spraw narkotyków. Najwięcej zainteresowania oraz dyskusję wzbudziła prelekcja gości z Belgii nt.

„Współpracy między policją, sądem i pomocą społeczną – eksperyment we Flandrii”, dotycząca podejmowanych działań w

przypadku przestępstw popełnianych przez osoby będące pod wpływem narkotyków. W dalszej części spotkania

przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, st. asp. Zbigniew Przybek omówił etapy postępowania karnego w sytuacji

przemocy w rodzinie, natomiast pełniąca obowiązki dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, Pani Anna

Dzidek przedstawiła system wsparcia osób uwikłanych w przemoc. Porozumienie o wzajemnej współpracy Powiatu

Wadowickiego z organizacją pozarządową Grijkoort – Begeleid Werk dotyczące realizacji Projektu „Działania prewencyjne

w obszarze interwencji kryzysowej” obejmuje promocję oraz podniesienie jakości działań profilaktycznych w zakresie

interwencji kryzysowej. Funkcjonuje zasadzie nieformalnej grupy partnerskiej i ma być platformą wymiany informacji.

Podejmowane działania mają na celu wymianę doświadczeń i rozważenie możliwości zaadoptowania nowych rozwiązań na

gruncie Powiatu.

 

 


 

Z przyjemnością informujemy, że nagrody w I POWIATOWYM KONKURSIE „STOP PRZEMOCY! WIDZĘ-SŁYSZĘ-CZUJĘ

- REAGUJĘ!” ufundowane przez Sponsorów Konkursu zostały wręczone Laureatom na uroczystych apelach z okazji

zakończenia roku szkolnego 2014/2015.

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział, a Laureatom gratulujemy.

  


 

W dniu 15 czerwca 2015 r. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy odbyło się posiedzenie kapituły

konkursowej I POWIATOWEGO KONKURSU „STOP PRZEMOCY! WIDZĘ-SŁYSZĘ-CZUJĘ - REAGUJĘ!”

Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Wadowickiego.

 

Celem konkursu było:

 • Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy.
 • Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób w sytuacji zetknięcia się ze zjawiskiem przemocy.
 • Motywowanie uczniów do poszukiwania sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia przemocą.
 • Przygotowanie do kształtowania umiejętności przewidywania skutków zachowania przemocowego.

Organizator Konkursu przewidział dwie kategorie prac konkursowych:

- plastyczną (malarstwo, rysunek, techniki mieszane),

- literacką (poezja, proza, komiks, itp.).


Termin nadsyłania prac upłynął 9 czerwca 2015 r.


Do konkursu zgłoszono ogółem 249 prac, w tym:


- w formie plastycznej  - 194 prace

Szkoła podstawowa, klasy I – III: 34 prace

Szkoła podstawowa, klasy IV – VI: 101 prac

Gimnazjum: 59 prac


- w formie literackiej – 55 prac

Szkoła podstawowa, klasy I – III: 1 praca

Szkoła podstawowa, klasy IV – VI: 12 prac

Gimnazjum: 42 prace.

 


Dziękujemy za tak duże zainteresowanie Konkursem i zaangażowanie w wykonanie prac!


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy informuje, iż Kapituła Konkursu „STOP PRZEMOCY! WIDZĘ-SŁYSZĘ-

CZUJĘ - REAGUJĘ!” obradowała w następującym składzie:


Przewodnicząca:


Anna Dzidek - p.o. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy


Członkowie:


Barbara Pindel – Polaszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,

Adam Bandoła – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy,

st. asp. Zbigniew Przybek – Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach,

Halina Mozgała – Byrska – autorka licznych prac plastycznych,

Marta Michałek – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,

Milena Maryon-Nowak – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy,

Alicja Bugiel – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy,

Renata Pamuła – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy,

Andrzej Karcz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy,

Paweł Kubaszewski - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy,

Natalia Widlarz – studentka psychologii.

 


Kapituła Konkursu, uwzględniając spełnienie wymogów formalnych, zgodność z ideą i tematem konkursu, wartość

merytoryczną, oryginalność pomysłów i formę nadesłanych prac, postanowiła przyznać następujące nagrody

i wyróżnienia:PRACE PLASTYCZNE


Szkoła podstawowa, klasy I – III


I miejsce:

Karolina Putek, kl. III, Szkoła Podstawowa w Witanowicach- praca pt. „Jeżeli  zadzwonisz, uratujesz komuś życie”

 

II miejsce:

Julita Pawlik, kl. I A, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach – praca pt. „Stop przemocy”

 

III miejsce ex aequo:

Karolina Pawlik, kl. II B, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach – praca pt. „Alkohol to ból”,

Agata Szarek, kl. III Szkoła Podstawowa w Stroniu – praca pt. „Stop przemocy domowej”.

 

Wyróżnienie:

Wiktoria Przystał, kl. III, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach, praca pt. „Nie odbieraj nikomu                                                                  radości”.

 


Szkoła podstawowa, klasy IV – VI


I miejsce:

Martyna Hrapkowicz, kl. VI, ZSS w Sułkowicach Łęgu, praca pt. „Tato, nie bij!”


II miejsce:

Oliwia Polak, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie, praca pt. „Dlaczego ja?”


III miejsce ex aequo:

Dominika Bryndza, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie, praca pt. „Pragniemy miłości”,

Julia Lasek, kl. V C, Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej, praca pt. „Widzę – Słyszę – Czuję – Reaguję!

Bo przemocy nie toleruję!”

Elżbieta Ryczko, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie, praca pt. „Pięścią serca nie podasz”


Wyróżnienie:

Joanna Oleksy, kl. IV A, Szkoła Podstawowa w Stroniu, praca pt. „Nie bądź obojętny. Powiedz stop”.


Gimnazjum


I miejsce:

Gabriela Kosek, kl. III Gimnazjum ZSP im. kard. S.Wyszyńskiego w Wieprzu, praca pt. „To nic nie da – Świat się dowie”


II miejsce:

Angelika Frączek, kl. II Gimnazjum w Tomicach, praca pt. „Nie bój się prosić o pomoc”


III miejsce:

Aleksandra Głód, kl. III Gimnazjum ZSP w Kleczy Dolnej, praca pt. „Stop przemocy”


Wyróżnienia:

Paulina Chwirut, kl. III B Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie, praca pt. „Jedna reakcja”

Klaudia Wicherek, kl. II B, ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, praca pt. „Nie musi tak być”.


 

PRACE LITERACKIE

 


Szkoła podstawowa, klasy I – III


Wyróżnienie:

Hubert Bliźnik, kl. II Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach – wiersz pt. „Nie będę obojętny”


Szkoła podstawowa, klasy IV – VI


I miejsce:

Dawid Szczur, kl. V B, ZSS w Sułkowicach-Łęgu, praca pt. „Dziennik Michała P.”


II miejsce:

Julia Dyrga, kl. IV Szkoła Podstawowa w Sosnowicach, praca pt. „Koniec przemocy i pięć dni nauki”,


III miejsce:

Weronika Bliźnik, kl. V, Szkoła Podstawowa w Witanowicach, praca pt. „Zareaguj, to nie boli,”


Wyróżnienie:

Magdalena Grodniewicz, kl. IV, ZS Nr 3 w Przytkowicach, praca pt. „Stop przemocy”,

 

 

Gimnazjum


I miejsce:

Roksana Hrapkowicz, kl. III B, ZSS w Sułkowicach – Łęgu, praca pt. „Odnaleźć moc, by pokonać przemoc”,


II miejsce:

Anna Lasocka, kl. III B, ZSS w Sułkowicach – Łęgu, praca pt. „Żyj, pomagając żyć"


III miejsce:

Liliana Ściera, kl. I, Gimnazjum w Tomicach, praca pt. „Gdy widzisz, słyszysz, czujesz…”


Wyróżnienie:

Katarzyna Ryczko, kl. II, Gimnazjum w Tomicach, praca pt. „Zwykły/Niezwykły bohater”,

 


Specjalne wyróżnienie Kapituła Konkursu przyznała dla klasy I A Gimnazjum im. rtm. W.Pileckiego w Zakrzowie za

wiersz pt. „Wołanie o pomoc”

 


Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!!!


Nagrody zostaną przekazane do Szkół i rozdane podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

 

SPONSORZY NAGRÓD:


GRUPA MASPEX WADOWICE

KRYTA PŁYWALNIA "DELFIN" W WADOWICACH

LODZIARNIA "CATERINA" W WADOWICACH

MINI ZOO „KUCYK” W INWAŁDZIE

MUZEUM DOM RODZINNY JANA PAWŁA II W WADOWICACH

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W RADOCZY

PONAR WADOWICE

PP-H "KRZEMIEŃ"

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH

SZKOŁA TAŃCA - FITNESS KLUB IMPULS WADOWICE

 


 

BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM -

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI


Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.


Może to być  przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc

finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały

dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy

osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa

Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/ Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla

osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 


 

W 2013 roku Powiat Wadowicki kontynuował współpracę z VZV Grijkoort – Begeleid Werk (organizacja pozarządowa

z Flandrii Wschodniej). W ramach realizowanego w 2013 roku projektu „Działania prewencyjne w obszarze interwencji

kryzysowej” Ośrodek Interwencji Kryzysowej stworzył Informacyjną Bazę Wsparcia Powiatu Wadowickiego. Głównym

celem projektu, w ramach którego utworzono Informacyjną Bazę Wsparcia, była promocja interwencji kryzysowej

i podnoszenie jakości pomocy w zakresie interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Wadowickiego.


Informacyjna Baza Wsparcia Powiatu Wadowickiego (IBW) to baza danych teleadresowych instytucji udzielających

pomocy i wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych na terenie Powiatu Wadowickiego. IBW stanowi źródło informacji dla

mieszkańców Powiatu Wadowickiego na temat określonej formy wsparcia. Ma pomagać w szybkim dotarciu do odpowiedniej

instytucji, placówki czy organizacji. IBW stanowi również praktyczne narzędzie pracy dla kadry pomocy społecznej, dzięki

któremu pracownicy instytucji pomocowych w szybki i prosty sposób będą mogli odnaleźć potrzebne klientowi informacje

i skrócić jego drogę do potrzebnej formy pomocy.


Z bazy można skorzystać za pomocą strony internetowej www.powiatwadowice-ibw.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy dysponuje stanowiskiem komputerowym z dostępem do sieci internetowej,

gdzie pracownicy Ośrodka udzielają pomocy w obsłudze Informacyjnej Bazy Wsparcia Powiatu Wadowickiego.

Ze stanowiska komputerowego można skorzystać w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy przy

ul. Dworskiej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00

 


 

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie już po

raz piaty ogłosiły Małopolski Konkurs „Przeciw Przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne

prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.W tym roku Komisja Konkursowa przyznała I miejsce w kategorii działania powiatowe „Przeciw Przemocy”

dla Powiatu Wadowickiego  za działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.


Kapituła Konkursu przyznając nagrodę doceniła szereg działań podejmowanych przez Ośrodek Interwencji

Kryzysowej w celu poszerzenia wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska przemocy, pomocy oferowanej

osobom dotkniętym przemocą oraz budowania ponadresortowej współpracy w zakresie przeciwdziałania

przemocy.

Składając wyrazy uznania i gratulacje podkreślono iż podejmowane na terenie Powiatu Wadowickiego działania

Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowią istotny element budowania interdyscyplinarnego, kompleksowego

i efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na obszarze województwa małopolskiego,

stając się jednocześnie przykładem dobrych praktyk godnych naśladowania.


Uroczystość wręczenia nagród w ramach V Małopolskiego Konkursu „Przeciw Przemocy” odbyła się w trakcie

wojewódzkiej konferencji „Zauważ mnie. Ja tutaj jestem! Specjalistyczne wsparcie dzieci uwikłanych

w przemoc” w dniu 26 czerwca 2014 roku w Krakowie.  

Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży


MOŻNA INACZEJ


Program „Można inaczej” realizowany jest w rożnych grupach wiekowych podczas 2 spotkań każde po 90 minut.

Program realizowany jest w oparciu o gry i zabawy.


Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).


Cele programu:


 • dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat przemocy,

 • uczestnicy poznają przyczyny i skutki zachowań przemocowych,

 • uczestnicy próbują odkryć przyczyny zachowań przemocowych,

 • kształtują umiejętność reagowania na przemoc,

 • kształtują postawę odpowiedzialności wobec zjawiska przemocy,

 • uczestnicy uczą się dostrzegać u siebie i innych agresywnych uczuć,

 • uczestnicy uczą się wyrażać swoje agresywne uczucia,

 • kształtują umiejętność nawiązywania kontaktów bez agresji i przemocy,

 • uczestnicy próbują odkryć sposoby radzenia sobie z uczuciem złości, czy narastającej agresji,

 • kształtują umiejętność niekrzywdzącego innych sposobu radzenia sobie ze złością, agresją,

 • kształtują postawę odpowiedzialności za wyrażane uczucia.


Realizacje programu można ustalić osobiście w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Radocza,

ul. Dworska 9 lub telefonicznie, tel. 33 873 10 01.


Program opracowała mgr Barbara Warchał – pedagog OIK 

W dniu 10.12.2013 r. dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im.

Jana Pawła II w Radoczy w głównym budynku szkoły odbyło się spotkanie z okazji pierwszej rocznicy działalności

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy. Organizatorem spotkania był Starosta Wadowicki Pan Jacek Jończyk oraz

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy Pani Dominika Wojtysiak. Dokonano podsumowania dotychczasowej

działalności Ośrodka oraz omówiono możliwości współpracy z innymi służbami działającymi w zakresie pomocy społecznej na

terenie Powiatu Wadowickiego.W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Jóżef Łasak, Wicestrosta –

Pani Marta Królik członek Zarządu Powiatu – Pan Bartosz Kaliński, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Wadowickiego,

Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach – Pani Romana Sołtysek oraz Kierownicy Zespołów Kuratorskich, Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach – Pani Barbara Pindel Polaszek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Wadowicach – Pani Małgorzata Chowaniec, Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Wadowicach – mł. insp.

Bogusław Wajdzik oraz kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wadowickiego. Dyrektor OIK

przypomniała, że Ośrodek rozpoczął swoją działalność 1 listopada 2012 r., jego organem prowadzącym jest Starostwo

Powiatowe, a nadzór merytoryczny sprawuje PCPR w Wadowicach. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach

800 – 2000. W tym czasie dyżury pełnią specjaliści: psycholog, psycholog dziecięcy, prawnik, pedagog, specjalista pracy z

rodziną. W celu usprawnienia kontaktu ze specjalistami pracownicy OIK sugerują wcześniejszy kontakt telefoniczny

pod numerem 33 873 10 01 lub osobisty, celem uzgodnienia terminu. Do zadań OIK należy: udzielanie szybkiej i doraźnej

pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności:

prawnego, psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego, socjalnego, prowadzenie działań profilaktycznych poprzez

rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,

zapewnienie tymczasowego schronienia – pobyt w hostelu, prowadzenie mieszkań chronionych i nadzór nad ich lokatorami,

stała współpraca z instytucjami: policją, sądem, prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz innymi

instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, współpraca z instytucjami w

zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieska Karta”, organizowanie grup wsparcia dla

kobiet doświadczających przemocy domowej, praca indywidualna z osobami stosującymi przemoc w zakresie edukacyjnym

oraz motywującym do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym. W okresie od 01.11.2012 r. do 30.11.2013 r. z pomocy

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy skorzystało 295 osób. Udzielono łącznie 1287 konsultacji, w tym:

psychologicznych -  734, pedagogicznych – 202, rodzinnych -  159, prawnych – 182, specjalistycznych – 10. Do głównych

źródeł kryzysów zaliczyć należy: konflikty rodzinne, przemoc ze strony bliskich, alkoholizm, choroby, problemy

wychowawcze oraz rozwody. W minionym roku z pobytu w hostelu skorzystały dwie osoby dorosłe i 5 dzieci. Dyrektor OIK

podkreślił, iż pobyt w nim jest darmowy, jednak osoba przebywająca musi sama sobie zapewnić środki do życia, a także

sama zająć się lub zorganizować opiekę nad dziećmi pozostającymi pod jej opieką. Ważnym elementem działalności OIK

jest prowadzenie szkoleń skierowanych zarówno do dorosłych, jak i młodzieży. Spotkanie zakończyła dyskusja, w trakcie

której pracownicy służb i jednostek zaangażowanych w pomoc społeczną mieli okazję do wymiany własnych doświadczeń i

zastanowienia się nad usprawnieniem współpracy.


W przygotowaniu obsługi gastronomicznej spotkania uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie technikum żywienia Zespołu

Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy.


 


 

W dniu 25.10.2013r. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy odbyło się spotkanie Przewodniczących

Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w

Wadowicach dotyczące współpracy w ramach przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu Wadowickiego. Na spotkaniu

było obecnych 7 przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych spośród 10 Gmin oraz dwoje przedstawicieli KPP w

Wadowicach.


Celem spotkania było omówienie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Podczas spotkania przedstawiona została oferta

OIK w zakresie pracy z ofiarą przemocy w rodzinie, a także oddziaływań dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przekazana została informacja na temat wznowienia edycji grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

„Znajdź siłę w sobie!”, a także możliwości przeprowadzenia w szkołach zajęć w ramach programu profilaktycznego „Można

inaczej” z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży. Propozycje te znalazły akceptację wśród uczestników

spotkania.


Uczestnicy spotkania przedstawili również swoje trudności i oczekiwania w zakresie realizacji zadań związanych z

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na swoim terenie. Zwrócili głównie uwagę na wieloproblemowość zgłaszanych

spraw i dokumentowania oddziaływań w ramach procedury Niebieskiej Karty.


Przewodniczący wyrazili potrzebę organizacji szkolenia z zakresu procedury Niebieskiej Karty z udziałem

przedstawiciela Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


W odpowiedzi na prośbę przedstawicieli KPP w Wadowicach pracownicy OIK przeprowadzą szkolenie dla

funkcjonariuszy Zespołu Dzielnicowych oraz Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach z zakresu psychologicznych

mechanizmów przemocy oraz pracy z ofiarą i sprawcą przemocy.


Wspólnie ustalono, iż spotkania dotyczące współpracy w ramach przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu

Wadowickiego będą się odbywały raz na kwartał.

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ofercie posiada programy informacyjno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dla

rodziców, programy psychoedukacyjne o charakterze rozwojowym w zakresie umiejętności psychospołecznych dla

młodzieży. Programy te planujemy realizować na terenie szkół Powiatu Wadowickiego. Poniżej znajduje się oferta programu

" W DRODZE KU DOROSŁOŚCI".Program W drodze ku dorosłości składa się z cyklu 6 spotkań, każde spotkanie obejmuje 2 godziny lekcyjne.

Każde spotkanie jest kompletnym, niezależnym blokiem tematycznym i może być realizowane pojedynczo.

Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).SPOTKANIE I

(emocje, potrzeby)

Celem spotkania jest poznanie, rozpoznawanie i rozumienie własnych emocji, potrzeb i poznanie sposobów właściwego ich zaspakajania- redukcja napięć emocjonalnych, kształtowanie odpowiedzialności w okazywaniu uczuć, rozpoznawanie i rozumienie, akceptacja uczuć i potrzeb innych. Uczestnicy odkryją i poznają sposoby na rozładowywanie napięcia emocjonalnego oraz sposoby kontrolowania własnych emocji.


SPOTKANIE II

(zrozumieć konflikt)

Celem spotkania jest integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji między jej członkami, poznanie przyczyn i istoty konfliktu, dostrzeżenie możliwości rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy doskonalą umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania, mówienia o swoich uczuciach i oczekiwaniach.


SPOTKANIE III

(sytuacje trudne, stres)

Celem spotkania jest nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresującej (diagnozy sytuacji trudnej), radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach, poznanie i rozpoznawanie sygnałów stresu, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sposobów przezwyciężania sytuacji trudnych. Uczestnicy uczą się dostrzegać w sytuacji trudnej możliwe punkty oparcia i korzyści, tworzyć konstruktywne rozwiązania. Budują pozytywną samoocenę i doskonalą umiejętność dostrzegania swoich zasobów, mocnych stron.


SPOTKANIE IV

(asertywność)

Celem spotkania jest poznanie sposobów asertywnego odmawiania, wyrażania próśb, przyjmowania krytyki, kształtowanie i doskonalenie umiejętności asertywnych, rozwijanie umiejętności mówienia o własnych uczuciach, potrzebach w relacjach z innymi ludźmi.


SPOTKANIE V

(złość, agresja, przemoc)

Celem spotkania jest uświadomienie uczestnikom mechanizmów powstawania agresji, przemocy, rozwijanie umiejętności odkrywania i nazywania uczuć własnych i innych, budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości, ukazanie systemu wartości i dążeń pozwalających na kontrolę stresu a co za tym idzie redukcję zachowań agresywnych.


SPOTKANIE VI

(substancje uzależniające np: nikotyna, alkohol, narkotyki)

Celem spotkania jest uwrażliwienie uczestników na wartość jaką jest życie i przyjaźń oraz wskazanie na niebezpieczeństwa jakie wiążą się z eksperymentowaniem ze środkami odurzającymi. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat uzależnień oraz wpływu środków odurzających na życie szkolne i rodzinne. Ponadto zadaniem spotkania jest kształtowanie postawy asertywności i przyjmowania jej w sytuacjach występowania presji ze strony rówieśników.


SPOTKANIE VII

(uzależnienie od gier komputerowych, internetu, telewizji)

Celem spotkania jest uświadomienie mechanizmów uzależnień od mediów, ukazanie zagrożeń jakie niesie cyberprzestrzeń, wypracowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów. Spotkanie jest ukierunkowane na ukazanie granicy między rozrywką a manipulacją Wirtualnego Świata. Uczestnicy odkrywają,że media są wartościowe, ale bywają też niebezpieczne.


Realizacje programu można ustalić osobiście lub telefonicznie z p. Barbarą Warchał (szkoły podstawowe) i p. Gabrielą Fluder (gimnazaja) - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Radocza, ul. Dworska 9, tel. 33 873 10 01.

 


 

W dniu 19 lutego 2013 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy zorganizowane zostało spotkanie służb

działających w obszarze pomocy rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy. Na spotkanie zaproszeni zostali Kierownicy

Ośrodków Pomocy Społecznej i Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy z terenu

Powiatu Wadowickiego oraz Kierownik Domu Samotnej Matki w Wadowicach s. Elżbieta Prokop.


Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Ośrodka Pani Dominika Wojtysiak, która po przywitaniu zebranych gości, dokonała

prezentacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.


Kierownik Siostra Elżbieta Prokop podzieliła się z zebranymi dotychczasowymi doświadczeniami z działalności Domu

Samotnej Matki w Wadowicach.


Ponadto omówiona została realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu

Wadowickiego z uwzględnieniem zasobów Gmin. Działania powiatu przedstawiła Pani Anna Dzidek z PCPR Wadowice oraz

przedstawiciele gmin.


Dyrektor OIK przedstawiła zadania grupy roboczej ds. przeciwdziałania przemocy w ramach Regionalnej Platformy

Współpracy.


Na koniec odbyła się dyskusja mająca na celu ustalenie wzajemnych oczekiwań i zasad współpracy pomiędzy jednostkami

w ramach pracy na rzecz rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Spotkanie połączone było z krótkim szkoleniem „Kryzys, interwencja kryzysowa, a przemoc” przygotowanym przez Panią

Alicję Bugiel, psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.


Zebrani wyrazili chęć kontynuowania współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy, a w ramach loklanej

współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy spotkania przedstwicieli zespołów interdyscyplinarnych miałyby się

odbywać co kwartał w siedzibie OIK.