Strona główna
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy
PDF Drukuj
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wszystkie osoby,


które znalazły się w trudnej bądź niekorzystnej dla siebie sytuacji życiowej.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczyczynny jest od poniedziałku do piątkuw godzinach od 800 do 2000.
Dla usprawnienia kontaktu ze specjalistami proponujemy


kontakt telefoniczny pod numerem (33) 873 - 10 - 01 lub osobisty celem uzgodnienia terminu.

Ośrodek gwarantuje specjalistyczną, bezpłatną pomoc, zapewniamy dyskrecję.JESTEŚMY PO TO, ABY POMÓC PRZEZWYCIĘŻAĆ 


POJAWIAJĄCE SIĘ W ŻYCIU KRYZYSY .


Aktualności

 


 

 

 

 


 

 


 BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM -

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI


Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.


Może to być  przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc

finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały

dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy

osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa

Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/ Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla

osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 


 

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy informuje, iż w dniu 10.11.2014 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Radoczy będzie nieczynny. Dzień 10.11.2014 r. został wyznaczony dodatkowy dniem wolnym za święto 01.11.2014 r.

przypadające w sobotę.


 

Tata potrzebny od zaraz !


Panowie!Pojawienie się dziecka w Waszym domu

wywraca świat do góry nogami.

Bycie ojcem, to wielka satysfakcja,

ale także zmęczenie, stres, czasem lęk.

Podejmij wyzwanie i bądź aktywnym ojcem

w wychowaniu Twojego dziecka.


Przyjdź na zajęcia dla Ojców

Na zajęciach będziesz mógł porozmawiać na temat:

- zmian w rodzinie po narodzinach dziecka,

- radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami i reagowanie na uczucia dziecka,

- budowania poczucia własnej wartości u dziecka,

- rozwoju dziecka i jego potrzebach.


Termin: 19 listopada 2014 roku,  godz. 17.00 – 19.00

Miejsce: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Radocza, ul. Dworska 9,  34-100 Tomice

Prowadząca: mgr Barbara Warchał – pedagog

Informacje i zgłoszenia: telefon: 33 873 10 01

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza na grupę wsparcia TEMBLAK

 


Spotkania będą się odbywać się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca

od godziny 16.00 do 18.00

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9


Adresaci: rodzice, opiekunowie, którzy chcą:

 • Dowie­dzieć się jak sobie radzić z pro­ble­mami wycho­waw­czymi dziecka
 • Wspól­nie z innymi rodzi­cami zna­leźć roz­wią­za­nie dla bie­żą­cych pro­ble­mów szkol­nych i domowych
 • Uzy­skać wspar­cie w trud­nych sytu­acjach zwią­za­nych z wycho­wa­niem dzieci
 • Wymie­nić się doświad­cze­niami doty­czą­cymi wycho­wa­nia

Więcej informacji można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9, 34- 100 Tomice,
 • telefonicznie pod numerem telefonu 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00W 2013 roku Powiat Wadowicki kontynuował współpracę z VZV Grijkoort – Begeleid Werk (organizacja pozarządowa

z Flandrii Wschodniej). W ramach realizowanego w 2013 roku projektu „Działania prewencyjne w obszarze interwencji

kryzysowej” Ośrodek Interwencji Kryzysowej stworzył Informacyjną Bazę Wsparcia Powiatu Wadowickiego. Głównym

celem projektu, w ramach którego utworzono Informacyjną Bazę Wsparcia, była promocja interwencji kryzysowej

i podnoszenie jakości pomocy w zakresie interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Wadowickiego.


Informacyjna Baza Wsparcia Powiatu Wadowickiego (IBW) to baza danych teleadresowych instytucji udzielających

pomocy i wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych na terenie Powiatu Wadowickiego. IBW stanowi źródło informacji dla

mieszkańców Powiatu Wadowickiego na temat określonej formy wsparcia. Ma pomagać w szybkim dotarciu do odpowiedniej

instytucji, placówki czy organizacji. IBW stanowi również praktyczne narzędzie pracy dla kadry pomocy społecznej, dzięki

któremu pracownicy instytucji pomocowych w szybki i prosty sposób będą mogli odnaleźć potrzebne klientowi informacje

i skrócić jego drogę do potrzebnej formy pomocy.


Z bazy można skorzystać za pomocą strony internetowej www.powiatwadowice-ibw.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy dysponuje stanowiskiem komputerowym z dostępem do sieci internetowej,

gdzie pracownicy Ośrodka udzielają pomocy w obsłudze Informacyjnej Bazy Wsparcia Powiatu Wadowickiego.

Ze stanowiska komputerowego można skorzystać w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy przy

ul. Dworskiej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00


 


Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie już po

raz piaty ogłosiły Małopolski Konkurs „Przeciw Przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne

prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.W tym roku Komisja Konkursowa przyznała I miejsce w kategorii działania powiatowe „Przeciw Przemocy”

dla Powiatu Wadowickiego  za działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.


Kapituła Konkursu przyznając nagrodę doceniła szereg działań podejmowanych przez Ośrodek Interwencji

Kryzysowej w celu poszerzenia wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska przemocy, pomocy oferowanej

osobom dotkniętym przemocą oraz budowania ponadresortowej współpracy w zakresie przeciwdziałania

przemocy.

Składając wyrazy uznania i gratulacje podkreślono iż podejmowane na terenie Powiatu Wadowickiego działania

Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowią istotny element budowania interdyscyplinarnego, kompleksowego

i efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na obszarze województwa małopolskiego,

stając się jednocześnie przykładem dobrych praktyk godnych naśladowania.


Uroczystość wręczenia nagród w ramach V Małopolskiego Konkursu „Przeciw Przemocy” odbyła się w trakcie

wojewódzkiej konferencji „Zauważ mnie. Ja tutaj jestem! Specjalistyczne wsparcie dzieci uwikłanych

w przemoc” w dniu 26 czerwca 2014 roku w Krakowie.


Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy informuje, iż 28 maja 2014r. o godz. 18.00 w siedzibie Ośrodka

Interwencji Kryzysowej odbędzie się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy

"Znajdź siłę w sobie!".


Jeśli ktoś z Twoich bliskich: biję Cię, popycha, szarpie, grozi, że Cię zabije, poniża, obrzuca obelgami, kontroluje

wszystko – co robisz i z kim się widujesz, zabiera Twoje pieniądze, a potem każe o nie prosić, obwinia Cię o swoje

agresywne zachowanie…

Pamiętaj, masz prawo się bronić!

Nigdy nie jest za późno by powiedzieć Nie!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Pamiętaj, są wokół ludzie, którzy mogą Ci pomóc!

Na spotkania zapraszamy osoby, które czują, że ktoś bliski krzywdzi je słowami, czasem podnosi rękę i chciałyby się

dowiedzieć jak reagować w takich sytuacjach - jakie postępowanie jest wtedy właściwe. Zapraszamy osoby, które chcą

nauczyć się radzić z trudnymi emocjami w związku z zachowaniem męża czy partnera, a także poznać swoje prawa i

wzmocnić się. Zapraszamy osoby, które chciałyby dowiedzieć się jak chronić swoje dzieci, aby oszczędzić im cierpienia.


Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 28.05.2014r o godz. 18.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy

ul. Dworskiej 9 w Radoczy.

Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 873-10-01 lub osobiście u prowadzącej:

mgr Gabriela Bazarnik – psycholog OIK.
Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży


MOŻNA INACZEJ


Program „Można inaczej” realizowany jest w rożnych grupach wiekowych podczas 2 spotkań każde po 90 minut.

Program realizowany jest w oparciu o gry i zabawy.


Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).


Cele programu:


 • dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat przemocy,

 • uczestnicy poznają przyczyny i skutki zachowań przemocowych,

 • uczestnicy próbują odkryć przyczyny zachowań przemocowych,

 • kształtują umiejętność reagowania na przemoc,

 • kształtują postawę odpowiedzialności wobec zjawiska przemocy,

 • uczestnicy uczą się dostrzegać u siebie i innych agresywnych uczuć,

 • uczestnicy uczą się wyrażać swoje agresywne uczucia,

 • kształtują umiejętność nawiązywania kontaktów bez agresji i przemocy,

 • uczestnicy próbują odkryć sposoby radzenia sobie z uczuciem złości, czy narastającej agresji,

 • kształtują umiejętność niekrzywdzącego innych sposobu radzenia sobie ze złością, agresją,

 • kształtują postawę odpowiedzialności za wyrażane uczucia.


Realizacje programu można ustalić osobiście w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Radocza,

ul. Dworska 9 lub telefonicznie, tel. 33 873 10 01.


Program opracowała mgr Barbara Warchał – pedagog OIK 

W dniu 10.12.2013 r. dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana

Pawła II w Radoczy w głównym budynku szkoły odbyło się spotkanie z okazji pierwszej rocznicy działalności Ośrodka

Interwencji Kryzysowej w Radoczy. Organizatorem spotkania był Starosta Wadowicki Pan Jacek Jończyk oraz Dyrektor Ośrodka

Interwencji Kryzysowej w Radoczy Pani Dominika Wojtysiak. Dokonano podsumowania dotychczasowej działalności Ośrodka

oraz omówiono możliwości współpracy z innymi służbami działającymi w zakresie pomocy społecznej na terenie Powiatu

Wadowickiego.W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Jóżef Łasak, Wicestrosta – Pani Marta Królik

członek Zarządu Powiatu – Pan Bartosz Kaliński, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Wadowickiego, Prezes Sądu

Rejonowego w Wadowicach – Pani Romana Sołtysek oraz Kierownicy Zespołów Kuratorskich, Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Wadowicach – Pani Barbara Pindel Polaszek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach – Pani

Małgorzata Chowaniec, Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Wadowicach – mł. insp. Bogusław Wajdzik oraz

kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wadowickiego.


Dyrektor OIK przypomniała, że Ośrodek rozpoczął swoją działalność 1 listopada 2012 r., jego organem prowadzącym jest

Starostwo Powiatowe, a nadzór merytoryczny sprawuje PCPR w Wadowicach. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w

godzinach 800 – 2000. W tym czasie dyżury pełnią specjaliści: psycholog, psycholog dziecięcy, prawnik, pedagog, specjalista

pracy z rodziną. W celu usprawnienia kontaktu ze specjalistami pracownicy OIK sugerują wcześniejszy kontakt telefoniczny pod

numerem 33 873 10 01 lub osobisty, celem uzgodnienia terminu.

Do zadań OIK należy: udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, prowadzenie

poradnictwa specjalistycznego, w szczególności: prawnego, psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego, socjalnego,

prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia

sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, zapewnienie tymczasowego schronienia – pobyt w hostelu, prowadzenie mieszkań

chronionych i nadzór nad ich lokatorami, stała współpraca z instytucjami: policją, sądem, prokuraturą, ośrodkami pomocy

społecznej, opieki zdrowotnej oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rozwiązywania problemów

społecznych, współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieska Karta”,

organizowanie grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej, praca indywidualna z osobami stosującymi

przemoc w zakresie edukacyjnym oraz motywującym do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym.


W okresie od 01.11.2012 r. do 30.11.2013 r. z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy skorzystało 295 osób.

Udzielono łącznie 1287 konsultacji, w tym: psychologicznych -  734, pedagogicznych – 202, rodzinnych -  159, prawnych –

182, specjalistycznych – 10. Do głównych źródeł kryzysów zaliczyć należy: konflikty rodzinne, przemoc ze strony bliskich,

alkoholizm, choroby, problemy wychowawcze oraz rozwody.


W minionym roku z pobytu w hostelu skorzystały dwie osoby dorosłe i 5 dzieci. Dyrektor OIK podkreślił, iż pobyt w nim jest

darmowy, jednak osoba przebywająca musi sama sobie zapewnić środki do życia, a także sama zająć się lub zorganizować

opiekę nad dziećmi pozostającymi pod jej opieką.


Ważnym elementem działalności OIK jest prowadzenie szkoleń skierowanych zarówno do dorosłych, jak i młodzieży.


Spotkanie zakończyła dyskusja, w trakcie której pracownicy służb i jednostek zaangażowanych w pomoc społeczną mieli okazję

do wymiany własnych doświadczeń i zastanowienia się nad usprawnieniem współpracy.


W przygotowaniu obsługi gastronomicznej spotkania uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie technikum żywienia Zespołu

Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy.

W dniu 25.10.2013r. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy odbyło się spotkanie Przewodniczących Zespołów

Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

dotyczące współpracy w ramach przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu Wadowickiego. Na spotkaniu było obecnych 7

przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych spośród 10 Gmin oraz dwoje przedstawicieli KPP w Wadowicach.


Celem spotkania było omówienie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Podczas spotkania przedstawiona została oferta OIK

w zakresie pracy z ofiarą przemocy w rodzinie, a także oddziaływań dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Przekazana

została informacja na temat wznowienia edycji grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie „Znajdź siłę

w sobie!”, a także możliwości przeprowadzenia w szkołach zajęć w ramach programu profilaktycznego „Można inaczej”

z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży. Propozycje te znalazły akceptację wśród uczestników spotkania.


Uczestnicy spotkania przedstawili również swoje trudności i oczekiwania w zakresie realizacji zadań związanych

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na swoim terenie. Zwrócili głównie uwagę na wieloproblemowość zgłaszanych spraw

i dokumentowania oddziaływań w ramach procedury Niebieskiej Karty.


Przewodniczący wyrazili potrzebę organizacji szkolenia z zakresu procedury Niebieskiej Karty z udziałem przedstawiciela

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


W odpowiedzi na prośbę przedstawicieli KPP w Wadowicach pracownicy OIK przeprowadzą szkolenie dla funkcjonariuszy

Zespołu Dzielnicowych oraz Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach z zakresu psychologicznych mechanizmów przemocy oraz

pracy z ofiarą i sprawcą przemocy.


Wspólnie ustalono, iż spotkania dotyczące współpracy w ramach przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu Wadowickiego

będą się odbywały raz na kwartał.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ofercie posiada programy informacyjno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dla

rodziców, programy psychoedukacyjne o charakterze rozwojowym w zakresie umiejętności psychospołecznych dla

młodzieży. Programy te planujemy realizować na terenie szkół Powiatu Wadowickiego. Poniżej znajduje się oferta programu

" W DRODZE KU DOROSŁOŚCI".Program W drodze ku dorosłości składa się z cyklu 6 spotkań, każde spotkanie obejmuje 2 godziny lekcyjne.

Każde spotkanie jest kompletnym, niezależnym blokiem tematycznym i może być realizowane pojedynczo.

Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).SPOTKANIE I

(emocje, potrzeby)

Celem spotkania jest poznanie, rozpoznawanie i rozumienie własnych emocji, potrzeb i poznanie sposobów właściwego ich zaspakajania- redukcja napięć emocjonalnych, kształtowanie odpowiedzialności w okazywaniu uczuć, rozpoznawanie i rozumienie, akceptacja uczuć i potrzeb innych. Uczestnicy odkryją i poznają sposoby na rozładowywanie napięcia emocjonalnego oraz sposoby kontrolowania własnych emocji.


SPOTKANIE II

(zrozumieć konflikt)

Celem spotkania jest integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji między jej członkami, poznanie przyczyn i istoty konfliktu, dostrzeżenie możliwości rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy doskonalą umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania, mówienia o swoich uczuciach i oczekiwaniach.


SPOTKANIE III

(sytuacje trudne, stres)

Celem spotkania jest nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresującej (diagnozy sytuacji trudnej), radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach, poznanie i rozpoznawanie sygnałów stresu, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sposobów przezwyciężania sytuacji trudnych. Uczestnicy uczą się dostrzegać w sytuacji trudnej możliwe punkty oparcia i korzyści, tworzyć konstruktywne rozwiązania. Budują pozytywną samoocenę i doskonalą umiejętność dostrzegania swoich zasobów, mocnych stron.


SPOTKANIE IV

(asertywność)

Celem spotkania jest poznanie sposobów asertywnego odmawiania, wyrażania próśb, przyjmowania krytyki, kształtowanie i doskonalenie umiejętności asertywnych, rozwijanie umiejętności mówienia o własnych uczuciach, potrzebach w relacjach z innymi ludźmi.


SPOTKANIE V

(złość, agresja, przemoc)

Celem spotkania jest uświadomienie uczestnikom mechanizmów powstawania agresji, przemocy, rozwijanie umiejętności odkrywania i nazywania uczuć własnych i innych, budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości, ukazanie systemu wartości i dążeń pozwalających na kontrolę stresu a co za tym idzie redukcję zachowań agresywnych.


SPOTKANIE VI

(substancje uzależniające np: nikotyna, alkohol, narkotyki)

Celem spotkania jest uwrażliwienie uczestników na wartość jaką jest życie i przyjaźń oraz wskazanie na niebezpieczeństwa jakie wiążą się z eksperymentowaniem ze środkami odurzającymi. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat uzależnień oraz wpływu środków odurzających na życie szkolne i rodzinne. Ponadto zadaniem spotkania jest kształtowanie postawy asertywności i przyjmowania jej w sytuacjach występowania presji ze strony rówieśników.


SPOTKANIE VII

(uzależnienie od gier komputerowych, internetu, telewizji)

Celem spotkania jest uświadomienie mechanizmów uzależnień od mediów, ukazanie zagrożeń jakie niesie cyberprzestrzeń, wypracowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów. Spotkanie jest ukierunkowane na ukazanie granicy między rozrywką a manipulacją Wirtualnego Świata. Uczestnicy odkrywają,że media są wartościowe, ale bywają też niebezpieczne.


Realizacje programu można ustalić osobiście lub telefonicznie z p. Barbarą Warchał (szkoły podstawowe) i p. Gabrielą Fluder (gimnazaja) - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Radocza, ul. Dworska 9, tel. 33 873 10 01.


W dniu 19 lutego 2013 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy zorganizowane zostało spotkanie służb

działających w obszarze pomocy rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy. Na spotkanie zaproszeni zostali Kierownicy

Ośrodków Pomocy Społecznej i Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy z terenu

Powiatu Wadowickiego oraz Kierownik Domu Samotnej Matki w Wadowicach s. Elżbieta Prokop.


Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Ośrodka Pani Dominika Wojtysiak, która po przywitaniu zebranych gości, dokonała

prezentacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.


Kierownik Siostra Elżbieta Prokop podzieliła się z zebranymi dotychczasowymi doświadczeniami z działalności Domu

Samotnej Matki w Wadowicach.


Ponadto omówiona została realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu

Wadowickiego z uwzględnieniem zasobów Gmin. Działania powiatu przedstawiła Pani Anna Dzidek z PCPR Wadowice oraz

przedstawiciele gmin.


Dyrektor OIK przedstawiła zadania grupy roboczej ds. przeciwdziałania przemocy w ramach Regionalnej Platformy

Współpracy.


Na koniec odbyła się dyskusja mająca na celu ustalenie wzajemnych oczekiwań i zasad współpracy pomiędzy jednostkami

w ramach pracy na rzecz rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Spotkanie połączone było z krótkim szkoleniem „Kryzys, interwencja kryzysowa, a przemoc” przygotowanym przez Panią

Alicję Bugiel, psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.


Zebrani wyrazili chęć kontynuowania współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy, a w ramach loklanej

współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy spotkania przedstwicieli zespołów interdyscyplinarnych miałyby się

odbywać co kwartał w siedzibie OIK.